Maszyny pakujące

Oferujemy różne konfiguracje maszyn pakujących butelki, słoiki z PET, HDPE itp.

1. Zespół pakujący PK-1200-800-Z

Wyposażenie:

  • stół pakujący PK-1200-800 pracujący w cyklu automatycznym, liczący i układający butelki, słoiki na tacki 1200x800 mm;
  • tester szczelności T-1000 – pozwala sprawdzać szczelność butelki i automatycznie usuwa wadliwe wyroby;
  • taśmociąg PT-1000 transportujący butelki, słoiki z maszyny rozdmuchowej;

Modułowa budowa zestawu pakującego umożliwia dowolną jego konfigurację, np. pakowanie bez sprawdzania szczelności butelek lub sprawdzanie szczelności bez pakowania na tacki.

2. Zespół pakujący APK-600-800-F

Wyposażenie:

  • Stół pakujący APK-600-800 pracujący w cyklu automatycznym, liczący i układający butelki, słoiki w formacie 600x800mm oraz podający je do pakowania w folię;
  • Foliarka APK-600-800-F automatycznie foliuje podane butelki, słoiki

Po odłączeniu foliarki możliwe jest pakowanie na tacki w formacie 600x800mm.

 

3. Stół pakujący PK-600-800

Pracujący w cyklu automatycznym, liczący i układający butelki, słoiki na tacki w formacie 600x800mm

Nowości !

Tester szczelności T-1000

Pozwala sprawdzać szczelność butelek i automatycznie usuwa wadliwe wyroby. Układ sterowania wyposażony w precyzyjny przetwornik ciśnienia kontroluje butelki w zakresie mikronieszczelności.

Zastosowanie: do współpracy np. ze stołem PK-1200-800 oraz jako samodzielne urządzenie.

Stworzono w DeryDesign